Az ICACO SYSTEM Kft. vezetősége a működés minden területén a minőség alapú szemléletet, az információk védelmét, és az érdekelt felek elvárásainak való megfelelést meghatározó elemként kezeli. Mindezért az informatikai szolgáltatásokban a minőségügy oldaláról az MSZ EN ISO 9001:2009, és az információbiztonság oldaláról az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványok követelményeit kielégítő - minőségirányítási és információbiztonsági irányítási rendszereket magába foglaló - menedzsment- rendszert működtet.
Az ICACO SYSTEM Kft. menedzsmentrendszere működtetésének és folyamatos fejlesztésének az általános céljai:
 • A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS TERÜLETÉN:
  • Az informatikai szolgáltatásokhoz szükséges műszaki ismeretek, készség és képesség folyamatos rendelkezésre állása, fejlesztése.
  • A vállalat belső működésének, hatékonyságának növelése a belső folyamatok és a menedzsmentrendszer folyamatos fejlesztésével.
  • Szolgáltatásaink során vállalt kötelezettségeink maradéktalan teljesítése.
  • Az ICACO SYSTEM Kft. gazdasági értékének és jó hírnevének megtartása, további javítása.
 • AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG TERÜLETÉN:
  • A partneri, dolgozói, szerződéses, és egyéb üzleti információk bizalmasságának megőrzése, különös tekintettel az ügyfelek bizalmas adatainak biztonságos kezelésére.
  • Az ügyfeleknek végzett szolgáltatások információbiztonságának biztosítása.
  • Az informatikai rendszerek információbiztonságának fenntartása, folyamatos üzemeltetésének biztosítása, beleértve a szükséges távmunka feltételeinek biztosítását is.
Az ICACO SYSTEM Kft. alapvető szándéka, hogy a minőség- és információbiztonsági politika alapelveinek betartásával, a menedzsmentrendszerének bevezetésével, működtetésével és folyamatos fejlesztésével kivívja az összes érdekelt fél egyidejű elismerését.

ISO 9001 ISO 9001 IQNet ISO 27001 ISO 27001 IQNet
20years